Zmluva č. 3/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2010
Dodávateľ:Trnavská teplárenská s.r.o., Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prevádzkovanie horúcovodej výmenníkovej stanice
Zmluvne dohodnutá čiastka:182,89
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:182,89
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:334,51
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy