Zmluva č. 3/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2005
Dodávateľ:JEREMY s.r.o., Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Správa mailservera
Zmluvne dohodnutá čiastka:32,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:196,78
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy