Zmluva č. 2/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2005
Dodávateľ:SANET, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prístup do dátovej siete SANET
Zmluvne dohodnutá čiastka:33,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy