Zmluva č. 1/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2010
Dodávateľ:S-EPI s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:On-line ekon.a právne informácie
Zmluvne dohodnutá čiastka:884,17
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:884,17
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy