Zmluva č. 1/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2004
Dodávateľ:DOXX, Stravne lístky s.r.o., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka stravných lístkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:3,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:11 600,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy