Zmluva č. 9/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/2008
Dodávateľ:GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Liptovská Ondrášová
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 910,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 910,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy