Zmluva č. 99/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:99/2006
Dodávateľ:GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Štiavnička
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 257,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 257,72
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy