Zmluva č. 96/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:96/2008
Dodávateľ:GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bodorová
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 664,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 664,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 416,10
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy