Zmluva č. 6/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/1996
Dodávateľ:GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lietavská Lúčka
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 266,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:9 897,63
Celková dohodnutá čiastka:37 164,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy