Zmluva č. 62/1999

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:62/1999
Dodávateľ:GEOMETRA, Ing. Milan Kubáň, Žilina, A. Kmeťa 18
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lysica
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 932,68
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:2 676,46
Celková dohodnutá čiastka:30 609,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy