Zmluva č. 5/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2008
Dodávateľ:GEODET Gremium s.r.o., Dolný Kubín, Obrancov Mieru 1774/12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mokraďská Hoľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 197,07
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 197,07
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy