Zmluva č. 5/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/1996
Dodávateľ:GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ovčiarsko
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 021,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:8 344,85
Celková dohodnutá čiastka:10 366,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy