Zmluva č. 180/2009-3100-2030/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:180/2009-3100-2030/2009
Dodávateľ:Acase, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
Poznámka:prázdny

Prílohy