Zmluva č. 55/1999

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:55/1999
Dodávateľ:TreGend, s.r.o, Banská Bystrica, Skuteckého 39
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Slovany
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 476,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:5 699,70
Celková dohodnutá čiastka:19 176,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy