Zmluva č. 53/1999

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:53/1999
Dodávateľ:GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Blatnica
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 928,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:16 465,51
Celková dohodnutá čiastka:45 394,01
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy