Zmluva č. 24/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:24/1998
Dodávateľ:GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Podhradie
Zmluvne dohodnutá čiastka:31 092,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:12 412,27
Celková dohodnutá čiastka:43 505,01
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy