Zmluva č. 20/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/1998
Dodávateľ:PIPS s.r.o., Žilina, Legionárska 23
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kráľovská Ľubeľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 874,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:25 314,63
Celková dohodnutá čiastka:55 189,16
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy