Zmluva č. ZML/1069/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML/1069/2010
Dodávateľ:Tempest a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - KIS
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Prílohy