Zmluva č. 1/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2005
Dodávateľ:Richard Vegh - ERVE, Bratislava, Medveďovej 21
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodanie kancelárskych potrieb pre Katastrálny úrad v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 596,96
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 596,96
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy