Zmluva č. 384-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:384-2010
Dodávateľ:Úrad vlády SR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo kultúry SR

Prílohy