Zmluva č. 204/2002/3.4

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:204/2002/3.4
Dodávateľ:ABEL-Computer, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:623 617,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MŽP SR
Poznámka:Súčasťou zmluvy je príloha č. 1

Prílohy