Zmluva č. 150/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:150/2009
Dodávateľ:STAŇO, s. r. o., Príbovce, Rakovo 85
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove SK Ružomberok.
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 444,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 444,87
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy