Zmluva č. 137/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:137/2009
Dodávateľ:Stavby a služby, s. r. o., , Krásno nad Kysucou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva odielo - dodávka a montáž rampy k budove Katastrálneho úradu v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 098,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 098,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy