Zmluvy za Krajský pozemkový úrad v Trnave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
58/2010 GEOSPOL, s. r. o., Senica, Štefánikova Zmluva o dielo č. SE10/GP/001 471 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 24.03.2010 14.04.2010
63/2010 D.V.S. REALITY SE, s. r. o., Senica, Hviezdoslavova 2556/63 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 720 OZ a zák. č. 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 01.10.2009
29/2010 GEODÉZIA Bratislava, a. s., Bratislava, Pekná cesta Zmluva o dielo č. TT09/GP-001 232 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 23.03.2009 15.04.2009
62/2010 Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdková 36 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 720 OZ a zák. č. 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 01.01.2009
70/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva č. 28/2009 o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 01.01.2009
48/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/01 5 700 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 24.10.2008
49/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/02 3 300 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 24.10.2008
50/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/03 3 300 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 24.10.2008
51/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/04 3 300 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 24.10.2008
52/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/05 7 100 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 24.10.2008
53/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/06 18 600 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 24.10.2008
54/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/07 9 900 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 24.10.2008
55/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/08 3 300 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 24.10.2008
56/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/09 6 600 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 24.10.2008
57/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/10 3 800 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 24.10.2008
72/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/11 3 300 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 07.11.2008
73/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/12 6 600 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 07.11.2008
74/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/13 7 350 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 07.11.2008
75/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/14 12 900 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 07.11.2008
76/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE08/§15/15 7 350 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 19.09.2008 07.11.2008
1 2 3 4 >>