Zmluvy za Krajský pozemkový úrad v Trnave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
62/2010 Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdková 36 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 720 OZ a zák. č. 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 01.01.2009
2/2010 POZPROJ - KISS, Dunajská Streda, Malé Dvorníky 132 Zmluva o dielo č. DS07/GP/002 99 200 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 01.10.2007 31.12.2007
1/2010 POZPROJ - Horváth, Dunajská Streda, Kvetná 4945/3 Zmluva o dielo č. DS07/GP/001 17 500 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 09.03.2007 09.05.2007
59/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva č. 1/2002, ktorú uzavreli podľa § 51 OZ č. 40/1964 Zb. v platnom znení účastníci - GASETT, s. r. o., MP SR, Krajský úrad v Trnave, Krajská prokuratúra v Trnave, SPF Bratislava 0 0 GASETT, s. r. o., Galanta, Kpt. Nálepku 28.11.2002
64/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle ust. § 13 zák. NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 659-662 Obč. zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 03.01.2005
65/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o rozdelení a určení práva užívania priestorov v budove súp. č. 750 na parc. č. 57/1 LV 4636 k. ú. Senica 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 17.08.2005
67/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 57 uzavretá podľa § 19 zák. č. 657/2004 Z. z. o energetike v platnom znení 0 0 Bysprav, s. r. o., Galanta, Nová doba 927/13 31.07.2006
69/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o výpožičke č. 50/04 uzavretá podľa § 659 Obč. zákonníka a § 13 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 01.01.2004
70/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva č. 28/2009 o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 01.01.2009
71/2010 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského Zmluva o nájme garáže uzatvorená podľa § 3 zák.l č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 0 0 Správa mestského majetku Trnava, Trnava, Františkánska 16 04.12.2006
66/2010 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Trnava, Kollárova 31 Zmluva č. ORP-76/OCH-2006 o poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 10.05.2006
61/2010 JUDr. Juraj Procházka, Lakšárska Nová Ves, Č. 403 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 720 OZ a zák. č. 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 29.09.2005
15/2010 Ján Takáč, Šintava, Sereďská 94 Zmluva o dielo č. GA2007/§15/004 7 000 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 03.12.2007 14.12.2007
8/2010 Ing. Stanislav Balušík, Galanta, Mierové námestie Zmluva o dielo č. GA05/§15/016 9 340 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 15.11.2005 09.12.2005
9/2010 Ing. Stanislav Balušík, Galanta, Mierové námestie Zmluva o dielo č. GA06/§15/001 8 050 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 20.01.2006 17.02.2006
19/2010 Ing. Rudolf Krchňák, Trnava, Vl. Clementisa Zmluva o dielo č. TT06/§15-001 6 000 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 12.06.2006 01.08.2006
20/2010 Ing. Rudolf Krchňák, Trnava, Vl. Clementisa Zmluva o dielo č. TT06/§15-002 3 400 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 12.06.2006 01.08.2006
21/2010 Ing. Rudolf Krchňák, Trnava, Vl. Clementisa Zmluva o dielo č. TT/06/§15-003 3 400 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 12.06.2006 01.08.2006
22/2010 Ing. Rudolf Krchňák, Trnava, Vl. Clementisa Zmluva o dielo č. TT06/§15-005 4 200 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 06.11.2006 15.03.2007
23/2010 Ing. Rudolf Krchňák, Trnava, Vl. Clementisa Zmluva o dielo č. TT06/§15-006 6 800 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 29.12.2006 15.04.2007
1 2 3 4 >>