Zmluva č. 12/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/1996
Dodávateľ:GEOMETRA, Ing. Milan Kubáň, Žilina, A. Kmeťa 18
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Považský Chlmec
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 104,96
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:22 919,74
Celková dohodnutá čiastka:36 024,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy