Zmluva č. 126/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:126/2006
Dodávateľ:TECHNISERV, s. r. o.,, Bratislava, Nobelova 34
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - dodávka a inštalácia hlasového digitálneho komunikačného systému AVAYA pre SK Martin.
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 109,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 109,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy