Zmluva č. 11/10/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/10/2006
Dodávateľ:Stavby a služby, s. r. o., , Krásno nad Kysucou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - rekonštrukcia zvodov a žľabov na budove SK Čadca.
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 939,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 939,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy