Zmluva č. 119/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:119/2008
Dodávateľ:Stavby a služby, s. r. o., , Krásno nad Kysucou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - rekonštrukcia miestností pre centralizovanú tlač a obálkovanie dokumentov v budove Katastrálneho úradu v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 268,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 268,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy