Zmluva č. 116/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:116/2006
Dodávateľ:Ing. Stanislav Jurčo - Geodet. kancelária, Dolný Kubín, Obrancov mieru 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Poruba-Geceľ
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 651,07
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:14 799,14
Celková dohodnutá čiastka:26 450,21
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy