Zmluva č. 115/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:115/2006
Dodávateľ:Ing. Stanislav Jurčo - Geodet. kancelária, Dolný Kubín, Obrancov mieru 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Istebné
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 721,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 721,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy