Zmluva č. 114/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:114/2006
Dodávateľ:Ing. Stanislav Jurčo - Geodet. kancelária, Dolný Kubín, Obrancov mieru 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mokraď
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 754,83
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 754,83
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy