Zmluva č. 110/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:110/2006
Dodávateľ:GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Beňušovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 492,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 492,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy