Zmluva č. 110/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:110/2005
Dodávateľ:Andrej Miček, Oravská Poruba, Oravská Poruba 318
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodávka 2 ks kopírovacích strojov pre Katastrálny úrad v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 970,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 970,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy