Zmluva č. 9/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/2005
Dodávateľ:ANTES B+M, s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie stavebných prác súvisiacich so zabezpečením ochrany utajovaných skutočností
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 033,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy