Zmluva č. 11/2001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2001
Dodávateľ:A-studio s r. o. Bajkalská 27, 821 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebné úpravy priestorov ,,CENS"
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 854,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy