Zmluva č. 108/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:108/2005
Dodávateľ:LMD s. r. o., Banská Bystrica, Golianova 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - stavebné úpravy A. Kmeťa 17 Žilina.
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 827,97
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 827,97
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy