Zmluva č. Z03/2009/ 18815/18825

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z03/2009/ 18815/18825
Dodávateľ:FALTHERM, spol. , s r.o., Závodská cesta 10, Žilina 010 01
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotovenie realizačného projektu stavby: Solárny ohrev TUV
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 214,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 214,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IPR, Mokrohájska 1, Bratislava

Prílohy