Zmluva č. 99/4193/2007-920/2007/MPRV SR/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:99/4193/2007-920/2007/MPRV SR/2007
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie vzorových projektov
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 555,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:26 555,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy