Zmluva č. 101/2348/200-910/2007/MPRV SR/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:101/2348/200-910/2007/MPRV SR/2007
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Organizačné zabezpečenie technicko- informačných seminárov
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 646,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 646,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy