Zmluva č. 54/002/2008/TSUP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:54/002/2008/TSUP/2009
Dodávateľ:3D production s.r.o., Rovinka , Rovinka 326
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326

Prílohy