Zmluva č. 100/2394/2007-910/2007/MPRV SR/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:100/2394/2007-910/2007/MPRV SR/2007
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Organizačné zabezpečenie výstavy
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 280,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 280,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy