Zmluva č. 135/33/2009/320/2009/MPRV SR/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:135/33/2009/320/2009/MPRV SR/2009
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 000 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 000 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy