Zmluva č. 98/13/2008/S/320/2008/MPRV SR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:98/13/2008/S/320/2008/MPRV SR/2008
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Manuál
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 319,39
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 319,39
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy