Zmluva č. 132/4/2009/ZA/2009/ARVI NR/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:132/4/2009/ZA/2009/ARVI NR/2009
Dodávateľ:A- projekt n.o., Liptovský Hrádok, Moyzesova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava zmluvných podmienok práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní činností, aktivít
Zmluvne dohodnutá čiastka:182 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:182 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická

Prílohy