Zmluva č. 119/138/2009/2009/MPRV SR/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:119/138/2009/2009/MPRV SR/2009
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava zmluvných podmienok.
Zmluvne dohodnutá čiastka:66 538,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:66 538,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy