Zmluva č. 83/513/1991/2007/MPRV SR/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:83/513/1991/2007/MPRV SR/2007
Dodávateľ:Agentúra MVK s.r.o., Bratislava, Godrova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Sociologický prieskum.
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 930,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 930,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy