Zmluva č. 56/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:56/2008
Dodávateľ:AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Stráža
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 305,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 305,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy