Zmluva č. 52/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:52/2008
Dodávateľ:AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Nezbudská Lúčka
Zmluvne dohodnutá čiastka:41 150,31
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:41 150,31
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy