Zmluva č. 118/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:118/2006
Dodávateľ:AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Štiavnik
Zmluvne dohodnutá čiastka:57 439,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:57 439,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy